______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony

Konferencja Naukowa IPOEX 2018

Instytut Przemysłu Organicznego serdecznie zaprasza, do udziału w XV edycji Konferencji Naukowej IPOEX 2018, pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”, która odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2018 r. w Ustroniu.
Honorowy Patronat nad konferencją objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Adam Mirek, Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka oraz Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

www.konferencja.ipo.waw.pl


Zapraszamy.XXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) we współpracy z Departamentem Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii serdecznie zaprasza na XXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”, które odbędzie się w dniach 23 - 25 maja 2018 r. w Krynicy - Zdrój.
Przedstawiciele przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, jak również ośrodków naukowych i organów administracji rządowej spotkają się, aby omówić szereg zagadnień oraz problemów związanych ze stosowaniem Konwencji o zakazie broni chemicznej.
Zgłoszenia uczestnictwa   prosimy   przesyłać   najpóźniej  do
9 maja br. na nr faksu: 22 811 07 99
lub email: sem_konwencja@ipo.waw.pl

Zaproszenie

Program ramowy

Formularz zgłoszeniaTargi Sadownictwa i Warzywnictwa

W dniach 10-11 stycznia 2018 r. Instytut Przemysłu Organicznego uczestniczył, jako wystawca w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018, w Nadarzynie.
Dla ponad 200 wystawców była to okazja do zaprezentowania swoich produktów i usług dla branży sadowniczej i rolniczej. IPO przedstawił swoją ofertę dotyczącą dyspenserów feromonowych do monitorowania i odłowu szkodników upraw sadowniczych. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.Warsaw Industry Week

W dniach 14-16.11.2017 r. Instytut Przemysłu Organicznego brał udział jako wystawca w II edycji Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych „Warsaw Industry Week”, organizowanym w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczo Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Pierwszego dnia Targów odbyła się konferencja, pt. „Chemiczne Instytuty Badawcze dla Rozwoju Polskiej Gospodarki”, podczas, której dr inż. Krzysztof Bajdor – Dyrektor IPO, wygłosił referat, pt. „Produkty chemii specjalistycznej w 70-cio letniej działalności Instytutu Przemysłu Organicznego”. 

Więcej informacji

Naukowa Rada Doradcza OPCW – nowi członkowie

20 października br. w Hadze odbyło się 26 posiedzenie Naukowej Rady Doradczej (Scientific Advisory Board) Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Podczas tego posiedzenia zostały wręczone nominacje na nowych członków rady. Miło nam jest poinformować, że dr inż. Maciej Śliwakowski, Kierownik Zakładu Analitycznego IPO został powołany przez Dyrektora Generalnego OPCW do Naukowej Rady Doradczej OPCW z dniem 09.10.2017 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele 25 państw (Norwegia, Iran, Kuba, Algieria, Francja, Niemcy, Australia, Singapur, Szwajcaria, Urugwaj, Chorwacja, Hiszpania, USA, Brazylia, Mauritius, Indie, Rosja, Sudan, Japonia, Chiny, Wielka Brytania, Południowa Afryka, Pakistan i Polska).

https://www.opcw.org/news/article/opcw-scientific-advisory-board-drafts-science-and-technology-report-to-fourth-review-conference-of-the-chemical-weapons-convention/


Piknik integracyjny z okazji jubileuszu - 15.09.2017 r.

Ponad 190 osób wspólnie bawiło się w piątkowe popołudnie na pikniku integracyjnym zorganizowanym z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia dla pracowników Instytutu Przemysłu Organicznego. Była to okazja do spotkania się ze wszystkimi pracownikami IPO również z zamiejscowych placówek.

Więcej informacjiAktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY

 • Badania toksyczności środowiskowej. 
 • Badania właściwości toksycznych.
 • Analizy chemiczne i badania biochemiczne. 
 • Badnia właściwości fizykochemicznych.
 • Badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu; badania bioakumulacji.
 • Badnia pozostałości: część analityczna.
 • Badania wpływu na układy typu mezokosm i ekosystemy naturalne.
 • Inne badania badania skuteczności działania biocydów. 
 • Badania niebezpiecznych właściwości materiałów. 
 • Wytwarzanie analitycznych wzorców. 
 • Prace badawczo-rozwojowe               i wdrożeniowe. 
 • Usługi badania i ekspertyzy w zakresie materiałów wybuchowych. 
 • Bezpieczeństwa chemicznego oraz bezpieczeństwa  i obronności kraju.

      WYDAWNICTWA IPO                                

      Wejście na stronę wydawnictw >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX”, które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu. Organizatorzy konferencji dążyli do wzmocnienia krajowej platformy łączącej środowiska zajmujące się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej i przemysłowej.


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków naukowo - badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka publikacji obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich właściwości, działanie, stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.

 
             
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA