Uprzejmie informujemy, że Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, został upoważniony do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych – Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. – Dz. U. poz. 1759.
Do grupy towarów niebezpiecznych, zgodnie z międzynarodową umową RID/ADR, zaliczana jest również zdecydowana większość wyrobów pirotechnicznych. Aktalny adres e-mailowy adrpyro@ipo.waw.pl jest specjalnie dedykowany do obsługi klientów zainteresowanych uzyskaniem stosownych certyfikatów z zakresu wyrobów pirotechnicznych.Dual Use Research Technical Expert Group

Komisja Europejska w ramach prac Grupy Roboczej ds. towarów Podwójnego Zastosowania (Dual Use Working Party) zaprosiła do współpracy instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie opiniodawstwa dot. opracowania wytycznych dla uczelni wyższych i instytucji naukowych udostępniania informacji o pracach nad technologiami           i towarami objętymi kontrolą obrotu zgodnie                               z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009. W pracach podgrupy technicznej (Dual Use Research Technical Expert Group), w dn. 16.10.2019 r. w Brukseli uczestniczyli przedstawiciele instytutów: ŁUKASIEWICZ-Instytut Przemysłu Organicznego, ŁUKASIEWICZ-Instytut Technologii Elektronowej oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości                   i Technologii. ŁUKASIEWICZ-IPO reprezentowała                   dr inż. Katarzyna Gańczyk-Specjalska ekspert z obszaru materiałów wysokoenergetycznych.ŁUKASIEWICZ – IPO uzyskał dofinansowanie na realizację projektu

30 sierpnia br. ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Organicznego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) podpisali umowę na dofinansowanie projektu, pt. „Modernizacja energetyczna budynku laboratoryjnego nr 5 IPO w Warszawie” w ramach programu POIS, działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.Central European Journal of Energetic Materials (CEJEM)

Kwartalnik Central European Journal of Energetic Materials wydawany przez ŁUKASIEWICZ - IPO, wg. nowego wykazu czasopism naukowych MNISW uzyskał 70 pkt. Został oceniony na tym samym poziomie, jak międzynarodowe czasopisma o podobnej tematyce: Journal of Energetic Materials (wydawca TAYLOR & FRANCIS INC, USA) oraz Propellants Explosives Pyrotechnics (wydawca WILEY-VCH VERLAG GMBH, Germany).

Zapraszamy do współpracy z czasopismem.
www.wydawnictwa.ipo.waw.pl
XVI Konferencja Naukowa IPOEX 2019


W dniach 17-19.06.2019 r. w Ustroniu odbyła się XVI Konferencja Naukowa IPOEX 2019 „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie - Bezpieczeństwo”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższego Urzędu Górniczego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Głównego Instytutu Górnictwa.

Więcej informacji
Dzień z Dzieckiem


31 maja br. z okazji Dnia Dziecka w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego został zorganizowany Dzień z Dzieckiem. Najmłodsi mogli zwiedzić laboratoria i zobaczyć na czym polega praca w Instytucie. Było wiele atrakcji i świetna zabawa.

Fotogaleria
XXVIII seminarium „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

W dniach 22-24 maja 2019 r. zostało zorganizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego oraz Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, XXVIII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”. Wydarzenie to było skierowane do instytucji i firm związanych z przemysłem chemicznym i farmaceutycznym. Tematyka seminarium dotyczyła nie tylko implementacji Konwencji o zakazie broni chemicznej, ale również szeroko pojętego bezpieczeństwa chemicznego.

Dziękujemy prelegentom za ciekawe referaty oraz uczestnikom za czynny udział w dyskusjach i towarzyszących imprezach.

FotogaleriaTargi Sadownictwa i Warzywnictwa

W dniach 9-10 stycznia 2019 r. Instytut Przemysłu Organicznego uczestniczył, jako wystawca w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2019, w Nadarzynie. Targi odwiedziło ponad 15 503 osoby.
Dla ponad 328 wystawców była to okazja do zaprezentowania swoich produktów i usług dla branży sadowniczej i rolniczej. IPO przedstawił swoją ofertę dotyczącą dyspenserów feromonowych do monitorowania i odłowu szkodników upraw sadowniczych. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Liczymy na owocną współpracę i nowe kontakty.

Dziękujemy Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.
Promocja doktorów i doktorów habilitowanych na UMCS w Lublinie

Dnia 6 grudnia 2018 roku na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbyła się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Ślubowanie, zgodnie z tradycją, odbyło się w języku łacińskim. Wśród wypromowanych 47 doktorów znalazła się nasza koleżanka Sylwia Garbaczewska, która uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia na podstawie rozprawy doktorskiej, pt. „Właściwości przeciwgrzybicze wybranych ekstraktów roślinnych, w tym z pozostałości roślinnej stanowiącej rolniczy materiał odpadowy, a skład chemiczny ekstraktów”. Pracę zrealizowano w IPO i Zakładzie Metod Chromatograficznych Wydziału Chemii UMCS, a promotorem w przewodzie doktorskim była pani dr hab. Dorota Wianowska.

                                                                       Gratulujemy!


XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa HAZMAT
i CBRNE


Przedstawiciele Instytutu Przemysłu Organicznego wzięli udział w dniach 15 - 16 listopada br. w konferencji dla straży pożarnej o tematyce zagrożeń masowych związanych z materiałami niebezpiecznymi powstałych wskutek użycia: substancji chemicznych (C), mikroorganizmów chorobotwórczych (B), materiałów promieniotwórczych (R), ładunków jądrowych (N), materiałów wybuchowych (E) użytych zwłaszcza do celów terrorystycznych oraz powstałych w wyniku katastrof przemysłowych i transportowych.

Więcej informacjiNominacja na stanowisko Zastępcy Dyrektora IPO

Informujemy, że z dniem 1 listopada br., dr inż. Waldemar Witkowski został powołany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Panią Jadwigę Emilewicz, na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego w Instytucie Przemysłu Organicznego.Aktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY