______________________________

Znajdź nas na Facebook


Proponowane stronyInauguracja roku akademickiego na Wydziale Nowych Technologii i Chemii, WAT

W dniu 30 września odbyła się w sali kinowej klubu WAT, uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT. Z ramienia IPO w uroczystości uczestniczył Dyrektor Instytutu, Pan Krzysztof Bajdor.


Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

W dniu 29 września odbyła się w Gmachu Głównym PW, uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Z ramienia IPO w uroczystości uczestniczył Dyrektor Instytutu, Pan Krzysztof Bajdor.


UK Universities delegation to Poland

W dniu 27 września w Ambasadzie Wielkiej Brytanii                  w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli brytyjskich uczelni z przedstawicielami instytucji naukowych w Polsce. Na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki          i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina oraz Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathana Knotta, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele IPO: Pan Krzysztof Bajdor, Dyrektor Instytutu i Pan Arkadiusz Białek, Z-ca Dyrektora Instytutu.

Więcej informacji


Wymiary i wymogi bezpieczeństwa państwa

W dniu 26 września odbyła się w Ministerstwie Rozwoju,         w ramach konsultacji społecznych projektu “Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, konferencja dotycząca obszaru bezpieczeństwa narodowego pn. “Wymiary i wymogi bezpieczeństwa państwa”. Na zaproszenie sekretarza stanu     w Ministerstwie Rozwoju(...)

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/bezpieczenstwo-narodowe-w-projekcie-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/

Więcej informacji


XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa

W dniach 19-22 września 2016 roku odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, nt. „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa”. Organizatorami konferencji byli Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Podczas trwania konferencji przedstawiono poster autorstwa: Z. Wilk (IPO),       B. Florczak (IPO), T. Wolszakiewicz (IPO), A. Maranda (WAT), pt. „Badania w zakresie modernizacji wyrobów dla przemysłu amunicyjno-rakietowego. Research in the range of modernization the products for industry of ammunition rocket”.


Warsztaty w ramach CBRN CoE Projekt 44

W dniach 13-15 września br. w Dubrowniku i 20-22 września br., w Kiszyniowie pracownicy z IPO brali udział w warsztatach przeznaczonych dla beneficjentów Projektu 44 CBRN CoE „Wzmacnianie zdolności reagowania na CBRN incydenty          i umacnianie współpracy regionalnej w południowo wschodniej Europie, południowym Kaukazie, Mołdawii               i Ukrainie”. Instytut Przemysłu Organicznego jest członkiem konsorcjum projektu i pełni rolę doradczą jako ekspert              z szeroko pojętego obszaru bezpieczeństwa chemicznego.


Sukces naszego czasopisma CEJEM

JCR Thomson Reuters opublikował wyniki IF za 2015 rok.
Central European Journal of Energetic Materials otrzymał wg ostatniej ewaluacji IF 1.28. Wynik ten plasuje nas po środku czasopism o podobnej tematyce, między tak znakomitymi wydawnictwami jak Wiley-VCH (Propellants, Explosives, Pyrotechnics) i Taylor & Francis (Journal of Energetic Materials).

Statystyka.


Wizyta w Instytucie Przemysłu Organicznego przedstawicieli Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju

W dniu 13 czerwca 2016 r. w IPO odbyło się spotkanie robocze Dyrekcji Instytutu z Panią Izabelą Żmudką, Zastępcą Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju oraz Panią Katarzyną Kopaczewską. Na spotkaniu Dyrektor Instytutu, Pan Krzysztof Bajdor przedstawił działalność i osiągnięcia Instytutu. Następnie po dyskusji, w której uczestniczyli członkowie Dyrekcji IPO goście zwiedzili laboratoria badawcze i spotkali się z pracownikami Instytutu.


Symposium on Women in Chemistry

7 maja br, w Hadze, w siedzibie OPCW odbyło się Symposium on Women in Chemistry, które zgromadziło ponad 60 uczestniczek z 40 krajów – przedstawicielek nauki i przemysłu, na co dzień związanych z branżą chemiczną. Celem sympozjum była promocja międzynarodowej współpracy, jak również wymiana doświadczeń kobiet-chemików, dotyczących wyznaczania swojej ścieżki zawodowej i możliwości budowania kariery.
Miło nam poinformować, że zaszczyt reprezentowania Polski na Sympozjum przypadł naszej koleżance, mgr inż. Edycie Łąckiej z Zakładu Analitycznego IPO.


Konferencja IPOEX 2016

Miło nam poinformować, że nasza konferencja IPOEX 2016 "Materiały Wybuchowe. Badania - Zastosowanie - Bezpieczeństwo", została objęta Honorowym Patronatem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Wyższy Urząd Górniczy oraz Wojskową Akademię Techniczną i Akademię Górniczo-Hutniczą.

Dziękujemy za wsparcie i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
Konferencja odbędzie się w Ustroniu w dniach 6-8.06.2016 r.

Link do strony konferencji:
www.konferencja.ipo.waw.pl


Pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy poster”

Na Uniwersytecie w Pardubicach w dniach 20-22.04.2016 r. odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja „New Trends in Research of Energetic Materials”. Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmiał: „Modern experimental techniques and diagnostics for energetic materials”

Miło nam poinformować, że praca pt. Investigation of initiating strength of detonators containing TKX-50, MAD-X1, PETNC, DAAF, RDX, HMX or PETN as a base charge (autorzy: Thomas M. Klapötke, Tomasz G. Witkowski, Zenon Wilk, Justyna Hadzik) zajęła pierwsze miejsce w kategorii najlepszy poster     z pośród 91 prezentowanych prac.

Więcej informacjiAktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY

 • Badania toksyczności środowiskowej. 
 • Badania właściwości toksycznych.
 • Analizy chemiczne i badania biochemiczne. 
 • Badnia właściwości fizykochemicznych.
 • Badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu; badania bioakumulacji.
 • Badnia pozostałości: część analityczna.
 • Badania wpływu na układy typu mezokosm i ekosystemy naturalne.
 • Inne badania badania skuteczności działania biocydów. 
 • Badania niebezpiecznych właściwości materiałów. 
 • Wytwarzanie analitycznych wzorców. 
 • Prace badawczo-rozwojowe               i wdrożeniowe. 
 • Usługi badania i ekspertyzy w zakresie materiałów wybuchowych. 
 • Bezpieczeństwa chemicznego oraz bezpieczeństwa  i obronności kraju.

      WYDAWNICTWA IPO                                

      Wejście na stronę wydawnictw >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX”, które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu. Organizatorzy konferencji dążyli do wzmocnienia krajowej platformy łączącej środowiska zajmujące się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej i przemysłowej.


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków naukowo - badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka publikacji obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich właściwości, działanie, stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.


ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI: RADA MINISTRÓW
RESORT: MINISTERSTWO ROZWOJU
REGON: 000042613
NIP: 525-00-08-577
KRS: 0000021982
FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA: Instytut Badawczy

SIEDZIBA I ADRES:
03-236 Warszawa, ul.Annopol 6
tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99
e-mail: ipo@ipo.waw.pl
www.ipo.waw.pl