______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa

W dniach 10-11 stycznia 2018 r. Instytut Przemysłu Organicznego uczestniczył, jako wystawca w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018, w Nadarzynie.
Dla ponad 200 wystawców była to okazja do zaprezentowania swoich produktów i usług dla branży sadowniczej i rolniczej. IPO przedstawił swoją ofertę dotyczącą dyspenserów feromonowych do monitorowania i odłowu szkodników upraw sadowniczych. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.Warsaw Industry Week

W dniach 14-16.11.2017 r. Instytut Przemysłu Organicznego brał udział jako wystawca w II edycji Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych „Warsaw Industry Week”, organizowanym w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczo Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Pierwszego dnia Targów odbyła się konferencja, pt. „Chemiczne Instytuty Badawcze dla Rozwoju Polskiej Gospodarki”, podczas, której dr inż. Krzysztof Bajdor – Dyrektor IPO, wygłosił referat, pt. „Produkty chemii specjalistycznej w 70-cio letniej działalności Instytutu Przemysłu Organicznego”. 

Więcej informacji

Naukowa Rada Doradcza OPCW – nowi członkowie

20 października br. w Hadze odbyło się 26 posiedzenie Naukowej Rady Doradczej (Scientific Advisory Board) Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Podczas tego posiedzenia zostały wręczone nominacje na nowych członków rady. Miło nam jest poinformować, że dr inż. Maciej Śliwakowski, Kierownik Zakładu Analitycznego IPO został powołany przez Dyrektora Generalnego OPCW do Naukowej Rady Doradczej OPCW z dniem 09.10.2017 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele 25 państw (Norwegia, Iran, Kuba, Algieria, Francja, Niemcy, Australia, Singapur, Szwajcaria, Urugwaj, Chorwacja, Hiszpania, USA, Brazylia, Mauritius, Indie, Rosja, Sudan, Japonia, Chiny, Wielka Brytania, Południowa Afryka, Pakistan i Polska).

https://www.opcw.org/news/article/opcw-scientific-advisory-board-drafts-science-and-technology-report-to-fourth-review-conference-of-the-chemical-weapons-convention/


Piknik integracyjny z okazji jubileuszu - 15.09.2017 r.

Ponad 190 osób wspólnie bawiło się w piątkowe popołudnie na pikniku integracyjnym zorganizowanym z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia dla pracowników Instytutu Przemysłu Organicznego. Była to okazja do spotkania się ze wszystkimi pracownikami IPO również z zamiejscowych placówek.

Więcej informacjiObchody Jubileuszu 70-lecia IPO

14 września 2017 r. w budynku Laboratorium Zamku Ujazdowskiego w Warszawie odbyły się obchody 70-lecia Instytutu Przemysłu Organicznego pod honorowym patronatem Ministrerstwa Rozwoju. Na spotkanie przybyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele nauki, przemysłu oraz organów administracji rządowej oraz instytucji pozarządowych. W obchodach jubileuszu uczestniczyli również członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Biura ds. Substancji Chemicznych.

Więcej informacji


II Warsztaty CBRNE Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy

W dniu 27 czerwca 2017 z inicjatywy Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy na terenie Zakładów POLON ALFA w Bydgoszczy przeprowadzono szkolenie z zakresu akcji antyterrorystycznych dotyczących zdarzeń o charakterze CBRNE EOD (chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych). Wśród zaproszonych znalazł się zespół IPO specjalizujący się w tematyce imitatorów skażeń chemicznych bojowymi środkami trującymi (BST) oraz znaczników UV.

Więcej informacjiKongres "Polska Chemia" 2017

W dniach 7-8 czerwca br. w Toruniu odbył się Kongres “Polska Chemia” – jedno z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w kraju, organizowane przez Polska Izbę Przemysłu Chemicznego, skupiające m.in. przedstawicieli przemysłu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Z ramienia IPO w Kongresie uczestniczyli: Pan Krzysztof Bajdor, Dyrektor IPO oraz Pan Arkadiusz Białek, Z-ca Dyrektora IPO.

Konferencja IPOEX 2017

W dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Ustroniu odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2017, pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie                        – Bezpieczeństwo”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Przemysłu Organicznego. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Więcej informacjiAktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY

 • Badania toksyczności środowiskowej. 
 • Badania właściwości toksycznych.
 • Analizy chemiczne i badania biochemiczne. 
 • Badnia właściwości fizykochemicznych.
 • Badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu; badania bioakumulacji.
 • Badnia pozostałości: część analityczna.
 • Badania wpływu na układy typu mezokosm i ekosystemy naturalne.
 • Inne badania badania skuteczności działania biocydów. 
 • Badania niebezpiecznych właściwości materiałów. 
 • Wytwarzanie analitycznych wzorców. 
 • Prace badawczo-rozwojowe               i wdrożeniowe. 
 • Usługi badania i ekspertyzy w zakresie materiałów wybuchowych. 
 • Bezpieczeństwa chemicznego oraz bezpieczeństwa  i obronności kraju.

      WYDAWNICTWA IPO                                

      Wejście na stronę wydawnictw >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX”, które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu. Organizatorzy konferencji dążyli do wzmocnienia krajowej platformy łączącej środowiska zajmujące się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej i przemysłowej.


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków naukowo - badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka publikacji obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich właściwości, działanie, stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.

 
             
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA