______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego Instytutu Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie

Pliki do pobrania
Zaproszenie do skł...anicznego.pdf

Jeżeli interesują Cię aktualne oferty pracy w innych instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczość i Technologii, wejdź na stronę 

www.mpit.gov.pl/nabory_do_instytutow_badawczych i znajdź ofertę dla siebie!Europejskie Forum Technologiczne

"W dniach 26-27 września 2018 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Europejskie Forum Technologiczne poświęcone dyskusji
nad założeniami polityki technologicznej i instrumentami wsparcia rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. W ramach Forum odbędą się także cztery całodzienne konferencje tematyczne obejmujące kluczowe dla realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sektory przemysłowe:
 • Innowacyjna medycyna
 • Przemysł 4.0,
 • Od odpadów do zasobów
 • Przyszłość transportu"


Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej

W dniu 18 lipca br. odbyła się konferencja, pt. Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej.
Konferencja została zorganizowana przez Radę Główną Instytutów Badawczych przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Celem konferencji było przedstawienie opracowanych przez cywilne instytuty badawcze rozwiązań na rzecz obronności państwa. Instytut Przemysłu Organicznego reprezentował Pan dr inż. Waldemar Witkowski - p.o. Z-cy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego.

Więcej informacjiXV Konferencja Naukowa IPOEX 2018

W dniach 11-13.06.2018 r. w Ustroniu odbyła się XV Konferencja Naukowa IPOEX 2018 „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie - Bezpieczeństwo”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższego Urzędu Górniczego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Konferencja IPOEX jest organizowana cyklicznie od 2004 roku, jej głównym celem jest stworzenie forum dla naukowców i praktyków do przedstawienia oraz omówienia bieżących zagadnień związanych z problematyką wytwarzania i bezpiecznego stosowania materiałów wybuchowych.

Więcej informacjiXXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

W dniach 23-25 maja 2018 r. zostało zorganizowane przez Instytut Przemysłu Organicznego oraz Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, XXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji
o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”. Wydarzenie to było skierowane do instytucji
i firm związanych z przemysłem chemicznym
i farmaceutycznym. Tematyka seminarium dotyczyła nie tylko implementacji Konwencji o zakazie broni chemicznej, ale również szeroko pojętego bezpieczeństwa chemicznego.

Dziękujemy prelegentom za ciekawe referaty oraz uczestnikom za czynny udział w dyskusjach
i towarzyszących imprezach.Wizyta przedstawicieli Instytutu Biopolimerów
i Włókien Chemicznych (IBWCh)


W dniu 16 maja 2018 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh), z Dyrektorem dr Radosławem Dziubą na czele, w siedzibie IPO w Warszawie. Celem spotkania było merytoryczne omówienie możliwości efektywnej współpracy obu Instytutów.  

Więcej informacjiTargi Sadownictwa i Warzywnictwa

W dniach 10-11 stycznia 2018 r. Instytut Przemysłu Organicznego uczestniczył, jako wystawca w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018, w Nadarzynie.
Dla ponad 200 wystawców była to okazja do zaprezentowania swoich produktów i usług dla branży sadowniczej i rolniczej. IPO przedstawił swoją ofertę dotyczącą dyspenserów feromonowych do monitorowania i odłowu szkodników upraw sadowniczych. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.Aktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY

 • Badania toksyczności środowiskowej. 
 • Badania właściwości toksycznych.
 • Analizy chemiczne i badania biochemiczne. 
 • Badnia właściwości fizykochemicznych.
 • Badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu; badania bioakumulacji.
 • Badnia pozostałości: część analityczna.
 • Badania wpływu na układy typu mezokosm i ekosystemy naturalne.
 • Inne badania badania skuteczności działania biocydów. 
 • Badania niebezpiecznych właściwości materiałów. 
 • Wytwarzanie analitycznych wzorców. 
 • Prace badawczo-rozwojowe               i wdrożeniowe. 
 • Usługi badania i ekspertyzy w zakresie materiałów wybuchowych. 
 • Bezpieczeństwa chemicznego oraz bezpieczeństwa  i obronności kraju.

      WYDAWNICTWA IPO                                

      Wejście na stronę wydawnictw >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX”, które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu. Organizatorzy konferencji dążyli do wzmocnienia krajowej platformy łączącej środowiska zajmujące się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej i przemysłowej.


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków naukowo - badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka publikacji obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich właściwości, działanie, stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.

 
             
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA