______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony
XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa HAZMAT
i CBRNE


Przedstawiciele Instytutu Przemysłu Organicznego wzięli udział w dniach 15 - 16 listopada br. w konferencji dla straży pożarnej o tematyce zagrożeń masowych związanych z materiałami niebezpiecznymi powstałych wskutek użycia: substancji chemicznych (C), mikroorganizmów chorobotwórczych (B), materiałów promieniotwórczych (R), ładunków jądrowych (N), materiałów wybuchowych (E) użytych zwłaszcza do celów terrorystycznych oraz powstałych w wyniku katastrof przemysłowych i transportowych.

Więcej informacjiNominacja na stanowisko Zastępcy Dyrektora IPO

Informujemy, że z dniem 1 listopada br., dr inż. Waldemar Witkowski został powołany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Panią Jadwigę Emilewicz, na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego w Instytucie Przemysłu Organicznego.Program promujący pokojowe wykorzystanie chemii, realizowany przez OPCW

W dniach 03.08 - 05.10.2018 r. odbyła się 19 edycja Associate Programme - flagowego programu Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), promującego pokojowe wykorzystanie chemii. Program ten skierowany jest przede wszystkim do chemików oraz inżynierów chemicznych z krajów rozwijających się i ma za zadanie wzmocnić ich wiedzę na temat Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej oraz rozwijać ich umiejętności działania we współczesnym środowisku chemicznym.

Więcej informacjiNabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego Instytutu Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie

Pliki do pobrania
Zaproszenie do skł...anicznego.pdf

Jeżeli interesują Cię aktualne oferty pracy w innych instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczość i Technologii, wejdź na stronę 

www.mpit.gov.pl/nabory_do_instytutow_badawczych i znajdź ofertę dla siebie!Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w świecie 4.0”

W dniach 1-2.10.2018 r. w Warszawie odbyło się II Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w świecie 4.0”. Forum zgromadziło 250 uczestników, wśród których byli przedstawiciele oddziałów OSPSBHP z całej Polski, przedstawiciele służby BHP nie zrzeszonej w OSPSBHP oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu.

Więcej informacjiEuropejskie Forum Technologiczne

"W dniach 26-27 września 2018 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Europejskie Forum Technologiczne poświęcone dyskusji
nad założeniami polityki technologicznej i instrumentami wsparcia rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. W ramach Forum odbędą się także cztery całodzienne konferencje tematyczne obejmujące kluczowe dla realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sektory przemysłowe:
  • Innowacyjna medycyna
  • Przemysł 4.0,
  • Od odpadów do zasobów
  • Przyszłość transportu"


Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej

W dniu 18 lipca br. odbyła się konferencja, pt. Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej.
Konferencja została zorganizowana przez Radę Główną Instytutów Badawczych przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Celem konferencji było przedstawienie opracowanych przez cywilne instytuty badawcze rozwiązań na rzecz obronności państwa. Instytut Przemysłu Organicznego reprezentował Pan dr inż. Waldemar Witkowski - p.o. Z-cy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego.

Więcej informacjiXV Konferencja Naukowa IPOEX 2018

W dniach 11-13.06.2018 r. w Ustroniu odbyła się XV Konferencja Naukowa IPOEX 2018 „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie - Bezpieczeństwo”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższego Urzędu Górniczego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Konferencja IPOEX jest organizowana cyklicznie od 2004 roku, jej głównym celem jest stworzenie forum dla naukowców i praktyków do przedstawienia oraz omówienia bieżących zagadnień związanych z problematyką wytwarzania i bezpiecznego stosowania materiałów wybuchowych.

Więcej informacjiXXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

W dniach 23-25 maja 2018 r. zostało zorganizowane przez Instytut Przemysłu Organicznego oraz Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, XXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji
o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”. Wydarzenie to było skierowane do instytucji
i firm związanych z przemysłem chemicznym
i farmaceutycznym. Tematyka seminarium dotyczyła nie tylko implementacji Konwencji o zakazie broni chemicznej, ale również szeroko pojętego bezpieczeństwa chemicznego.

Dziękujemy prelegentom za ciekawe referaty oraz uczestnikom za czynny udział w dyskusjach
i towarzyszących imprezach.Aktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY