______________________________


      

Proponowane strony


Badania materiałów wybuchowych i środków strzałowych oraz problemy związane


  • Badania właściwości materiałów wybuchowych
  • Badania właściwości strzelniczych zapalników elektrycznych i nieelektrycznych
  • Badania prędkości detonacji i fali nadciśnienia w powietrzu
  • Badania wyrobów z materiałów wybuchowych pod względem bezpieczeństwa w transporcie
  • Badania urządzeń lub konstrukcji ograniczających skutki wybuchu
  • Dokonywanie ocen pod względem bezpieczeństwa materiałów produkowanych, stosowanych w produkcji lub wprowadzanych do obrotu
  • Badania nawozów sztucznych zawierających azotan amonu (saletrę amonowej)
  • Wykonywanie czynności administracyjnychw zakresie klasyfikacji oraz warunków dopuszczenia do przewozu drogowego i kolejowego towarów niebezpiecznych klas: 1,4.1 (DiDT) i 9(M5) niezastrzeżonych do kompetencji innych jednostek lub organów.

Kontakt: 
p.o.Kierownik Zakładu: 
Z-ca Kierownika Zakładu 
tel. 22 88 41 255

Kierownik Oddziału w Krupskim Młynie
dr inż. Zenon Wilk
Tel. 32/ 382 11 90, 91