______________________________


      

Proponowane strony
Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 
poszukuje
Wykonawcyo któremu na podstawie umowy zlecenia/dzieło powierzy archiwizację zasobu dokumentacji znajdującego się w Archiwum Zakładowym.

Więcej informacji


Rada Naukowa Instytutu Przemysłu Organicznego informuje, iż Komisja Konkursowa dokonała oceny kandydata na stanowisko dyrektora instytutu badawczego pod nazwą Instytut Przemysłu Organicznego. 

Więcej informacji