______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony
Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 
poszukuje
Wykonawcyo któremu na podstawie umowy zlecenia/dzieło powierzy archiwizację zasobu dokumentacji znajdującego się w Archiwum Zakładowym.

Więcej informacji


Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
posiada do odsprzedaży zlikwidowane i wycofane z użytku urządzenia. W przypadku zainteresowania szczegółowych informacji udzieli Pan Robert Banasiak tel. 22 811 28 34 - Dział Administracyjno-Techniczny.Rada Naukowa Instytutu Przemysłu Organicznego informuje, iż Komisja Konkursowa dokonała oceny kandydata na stanowisko dyrektora instytutu badawczego pod nazwą Instytut Przemysłu Organicznego. 

Więcej informacji