______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane stronyZakłady badawcze  


Zakład Analityczny (BA) 

Kierownik: dr inż. Maciej Śliwakowski
tel. 22 811 12 31 w. 400
tel. kom. 603 555 632

Zakład Badań Fizykochemicznych i Ochrony
Środowiska (BF)
Kierownik: dr inż. Idris Ahmed Al Amin
tel. 22 811 12 31 w. 225
tel. kom. 603 300 843

Zakład Technologii i Biotechnologii Produktów Biologicznie Czynnych - BT
Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Zakrzewski, prof. IPO
tel. 22 811 12 31 w. 316, 331
tel. kom. 609 314 949

Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
i Elektryczności Statycznej (BC)
Kierownik: mgr inż. Michał Frączak
tel. 22 811 12 31 w. 350
tel. kom. 603 555 378


Zakład Materiałów
Wysokoenergetycznych (BW)
p.o. Kierownik:
dr. hab. inż. Bogdan Florczak, prof. IPO 
tel. 22 811 12 31 w. 282
tel. kom. 609 819 698

Zakład Produkcyjno-Doświadczalny (BP)
Kierownik: mgr Krzysztof Kryczka
tel. 22 811 12 31 w. 389
tel. kom. 603 300 429

Laboratorium Badania Niebezpiecznych
Właściwości Materiałów (LBNWM)
p.o. Kierownik LBNWM
mgr inż. Paulina Flasińska
tel. kom. 785 020 303
tel. 22 811 12 31, w. 422

Oddział IPO w Pszczynie
Kierownik: dr Przemysław Fochtman
tel. 32 210 30 81
e-mail: ipo@ipo-pszczyna.pl
www.ipo-pszczyna.pl


Oddział IPO w Krupskim Młynie
Kierownik: dr inż. Zenon Wilk
tel. 32 382 11 91
fax 32 382 11 92
e-mail: zenon.wilk@ipo.waw.pl
www.krupskimlyn.ipo.waw.pl