______________________________


      

Proponowane strony


Zakład Analityczny 

  Certyfikat Nr 17/20175/DPL    

Certyfikat  IQNet No. PL- J -753/8/2018
     
Certyfikat  PCBC Nr. J - 753/8/2018

Zakład prowadzi zgodnie z wymaganiami DPL (Certyfikat Zgodności z Zasadami DPL Nr 17/2015/DPL) oraz PN-EN ISO 9001 (CertyfikatPCBC Nr. J - 753/7/2017 i Certyfikat  IQNet No. PL- J -753/7/2017) następujące  prace:

 

Zakład analityczny wykonuje na zlecenie:

  • opracowania metod analitycznych wraz z walidacją;
  • dokumentacje analityczne;
  • konsultacje i opinie w zakresie analizy chemicznej;
  • specyfikacje produktów;
  • MBWG (metody badania wyrobu gotowego) i inne.

Techniki analityczne i sprzęt będące w dyspozycji Zakładu
 

Kontakt:
Kierownik Zakładu BA
dr inż. Maciej Śliwakowski
tel. 22 88 41 400
tel: kom. 603 555 632

Z-ca Kierownika
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. 22 88 41 295