______________________________Proponowane stronyBadania fizykochemiczne materiałów niebezpiecznych
wymagane przepisami
REACH – CLP – ADR/RIDPracujemy zgodnie z systemami jakości:

  • spełniamy wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025,
  • Dobra Praktyka Laboratoryjna.

Badania prowadzimy zgodnie z:
  • krajowymi i europejskmi normami,
  • Podręcznikiem Badań i Kryteriów (ADR)
  • metodami OECD,
  • własnymi metodami.

Zapraszamy do współpracy.

Nasza oferta badań:

Kontakt:
Kierownik Pracowni Badań Materiałów Niebezpiecznych
mgr inż. Paulina Flasińska

tel.: 22 88 41 206
tel. kom.: + 48 785 020 303

*Kierownik Pracowni Badań Fizykochemicznych i Analiz Termicznych
mgr Marek Petryka

tel.: 22 88 41 232, 234

Znajdź nas na Facebooku!
www.facebook.com/ZakladBCIPO