______________________________Proponowane strony


Konwencja o Zakazie Broni ChemicznejKonwencja o Zakazie Broni Chemicznej to pierwsza wielostronna umowa rozbrojeniowa, która przewiduje pod międzynarodową kontrolą (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), całkowite wyeliminowanie jednego z rodzajów broni masowego rażenia - broni chemicznej. Konwencja weszła w życie 29 kwietnia 1997 roku.
W odniesieniu do Polski Konwencja dotyczy głównie działalności wytwórczej przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, sfery badawczej niektórych cywilnych i wojskowych ośrodków naukowo-badawczych, a także transferów przez polskie podmioty gospodarcze określonych związków chemicznych.
Udział IPO w pracach na rzecz Konwencji to:

  • szkolenia,
  • deklaracje,
  • inspekcje,
  • bazy danych,
  • ekspertyzy.

Instytut został upoważniony przez ministra właściwego ds. przemysłu gospodarki do dokonywania weryfikacji danych zawartych w deklaracjach przekazywanych dwukrotnie w ciagu roku przez podmioty i przedsiębiorców do właściwego ministerstwa. Deklaracje zawierają informacje o działalności z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów. Instytut posiada również upoważnieniedo wydawania opinii dotyczących spełniania warunków technicznych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem.
Eksperci IPO uczestniczą w pracach nad realizacją postanowień Konwencji, wspierając merytorycznie
Departament Kontroli Eksportu Ministerstwa Gospodarki.

Pełny tekst Konwencji w języku polskim plik PDF

Informator dla podmiotów gospodarczych plik PDF

Instytut Przemysłu Organicznego wraz z Ministerstwem Gospodarki organizuje od 1997 r. coroczne seminaria pt "Zadania polskiego przemysłu chemicznego i farmaceutycznego wynikające z postanowień Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej".

Polecamy obejrzeć listę państw, będących stronami Konwencji.

Kontakt:
mgr inż. Marek Petryka
tel. 22 811 12 31 w. 232