______________________________Proponowane strony


Ochrona przed elektrycznością statyczną


Obowiązek stosowania ochrony przed elektrycznością statyczną w miejscach pracy, odnosi się do przestrzeni, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej (EX). Obowiązek ten wynika z konieczności spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 r. Nr 138, poz. 931). Zgodnie z § 4.1 ww. rozporządzenia pracodawca zobowiązany jest do zapobiegania zapłonowi niebezpiecznych atmosfer wybuchowych, biorąc pod uwagę m.in. prawdopodobieństwo wystąpienia wyładowań elektrostatycznych.

Nasza oferta:

Kompleksowe badania

 • Wykonujemy badania laboratoryjne właściwości antyelektrostatycznych materiałów i wyrobów stosowanych w ochronie przed elektrycznością statyczną oraz badania kontrolne – w warunkach eksploatacyjnych, m.in. w ramach akredytowanego Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów – Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 374 - („Zakres Akredytacji”)
 • Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wydajemy orzeczenia o możliwości stosowania materiałów/ wyrobów w strefach zagrożenia wybuchem oraz tam, gdzie z innych względów wymagana jest ochrona przed elektrycznością statyczną
 • Prowadzimy prace badawcze w kierunku opracowania materiałów o właściwościach antyelektrostatycznych

Prace związane z identyfikacją, oceną i likwidacją zagrożeń oraz z profilaktyką 

 • Prowadzimy działalność w zakresie oceny zagrożeń wywoływanych występowaniem zjawiska elektryczności statycznej w różnych dziedzinach przemysłu
 • Kontrolujemy skuteczność istniejących zabezpieczeń przed elektrycznością statyczną oraz pomagamy w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemów ochrony antyelektrostatycznej w oparciu o metody i środki techniczne takie np. jak: dobór i modyfikacja antyelektrostatyczna materiałów, neutralizatory ładunku elektrostatycznego, dobór środków ochrony indywidualnej itp.
 • Kontrolujemy skuteczność systemów ochrony przed elektrycznością statyczną stosowanych w produkcji, montażu, transporcie i obsłudze przyrządów elektronicznych wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne - wg PN-EN 61340-5-1:2009
 • Kontrolujemy skuteczność systemów ochrony przed elektrycznością statyczną stosowanych w produkcji, magazynowaniu materiałów wybuchowych - wg PN-E-05205:1997 („Oferta dot. MW”)

Ekspertyzy

 • Wykonujemy ekspertyzy, wydajemy orzeczenia, opinie dotyczące ustalenia przyczyn awarii, zdarzeń wypadkowych powodowanych zjawiskiem elektryczności statycznej

Opracowanie Instrukcji

 • Opracowujemy instrukcje dot. ochrony przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożenia wybuchem, w których występuje zagrożenie zapłonu atmosfery wybuchowej w wyniku wyładowania elektrostatycznego

Szkolenia, konsultacje

 • Prowadzimy szkolenia, instruktaże z zakresu ochrony przed elektrycznością statyczną
 • Prowadzimy konsultacje w zakresie interpretacji wymagań dokumentów normatywnych dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną.


Kontakt:

Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej
Pracownia Badań Elektryczności Statycznej

Kierownik Pracowni
mgr inż. Małgorzata Wróblewska
tel. (22) 811 12 31 w. 373

mgr inż. Anna Mazik
tel.: (22) 811 12 31 w. 215

st. tech. Jacek Turczyński
tel.: (22) 811 12 31 w. 215