______________________________Proponowane strony


Zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji do rejestracji produktów biobójczych


Działania obejmują:

  • Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim (Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, oraz przepisami krajowymi).
  • Kompleksowe usługi doradcze w zakresie tworzenia dokumentacji rejestracyjnej, niezbędnych badań analitycznych, fizykochemicznych, technicznych, badań stabilności i innych.
  • Obsługa informatyczna w zakresie tworzenia dokumentacji rejestracyjnej dla klienta (R4BP3, IUCLID 6, SPC) wraz z doradztwem. 
  • Nadzór i bieżąca informacja na temat postępu rejestracji w URPLWMiPB, działając jako pełnomocnik klienta upoważniony przez producenta.
  • Możliwość indywidualnej pomocy, konsultacji i szkoleń, również w zakresie IUCLID 6 oraz R4 BP3.


Kontakt:

Zespół ds. Rejestracji Produktów Biobójczych

dr Katarzyna Drożdżewska
tel. (22) 811 12 31 w. 377

mgr Agata Gaca
tel. (22) 811 12 31 w. 249