______________________________Proponowane strony


Technologia materiałów wybuchowych (Pracownia BWT)


  • Synteza w skali laboratoryjnej materiałów wybuchowych kruszących oraz modyfikatorów i dodatków do materiałów wybuchowych miotających
  • Opracowywanie podstaw technologii nowych form użytkowych materiałów wybuchowych na bazie materiałów wybuchowych kruszących, miotających i pirotechnicznych
  • Produkcja doświadczalna modyfikatorów do stałych paliw rakietowych, ładunków napędowych i wyrobów pirotechnicznych. 

Najważniejsze publikacje

Kontakt: 
Kierownik Zakładu
Kierownik Pracowni BWT
mgr inż. Rafał Bogusz
tel. 22 811 12 31 w. 255