______________________________Proponowane strony


Badanie materiałów wybuchowych (Pracownia BWB)


  • Badania materiałów wybuchowych: kruszących, miotających i pirotechnicznych oraz substancji o właściwościach wybuchowych
  • Badanie nawozów sztucznych zawierających azotan amonu (saletra amonowa)
  • Badanie urządzeń oraz konstrukcji ograniczających skutki wybuchu
  • Badania pod względem bezpieczeństwa wyrobów pirotechniki motoryzacyjnej (poduszki powietrzne, napinacze pasów, gazogeneratory)
  • Dokonywanie ocen pod względem bezpieczeństwa materiałów wybuchowych produkowanych lub stosowanych                   w produkcji, bądź wprowadzanych do obrotu (Karta Oceny)
  • Przeprowadzanie szkoleń i wydawanie opinii w zakresie wytwarzania, obrotu magazynowania i stosowania materiałów wybuchowych w przemyśle
  • Wykonywanie czynności administracyjnych w sprawie badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczenia do przewozu drogowego i kolejowego towarów niebezpiecznych klas: 1, 4.1 (D i DT) i 9 (M5), niezastrzeżonych do kompetencji innych jednostek lub organów

Najważniejsze publikacje

Kontakt:
Kierownik Pracowni BWB
dr inż. Daniel Buczkowski
tel.: (22) 811 12 31 w. 301
tel. kom. 605 206 248