______________________________


      

Proponowane strony


Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych

 
 
Zakład BW prowadzi prace badawczo - rozwojowe w zakresie chemii i technologii materiałów wybuchowych oraz wdrażania nowych metod badawczych, w tym:
  • badania materiałów wybuchowych oraz substancji o właściwościach wybuchowych ( dr inż. Daniel Buczkowski tel.: (22) 811 12 31 w. 301)
  • szkolenia i opracowywanie opinii oraz wykonywanie ekspertyz i analiz związanych 
    z wytwarzaniem, magazynowaniem, obrotem i stosowaniem materiałów wybuchowych w gospodarce (dr inż. Rafał Lewczuk tel. (22) 811 12 31 w. 365)
  • klasyfikację transportową oraz wystawianie Kart Ocen pod względem bezpieczeństwa wyrobów
    o właściwościach wybuchowych ( dr inż. Daniel Buczkowski tel.: (22) 811 12 31 w. 301)
  • badania dotyczące dopuszczenia przedziałów ładunkowych samochodów do szczególnych warunków przewozu ( dr inż. Daniel Buczkowski tel.: 22) 811 12 31 w. 301)
  • produkcję doświadczalną wyrobów dla potrzeb specjalnych. (dr inż. Tomasz Wolszakiewicz tel/fax:(48) 300 00 03, 0603 299 942) (mgr inż. Rafał Bogusz tel. 22 811 12 31 w. 255, 603 300 857) 


 
 
Kontakt: 
Kierownik Zakładu: 
tel. 22 88 41 255
kom. 603 300 857