______________________________Proponowane strony


Zakład Produkcyjno-Doświadczalny (BP)

 

 

Produkcja małotonażowa specjalistycznych substancji chemicznych jak np.

  • tiofosgen
  • izotiocyjaniany
  • chlorotiomrówczany
  • wybrane nitrozwiązki aromatyczne

na indywidualne zamówienia klientów.

   oferta związków.

Kontakt:
Kierownik Zakładu
mgr Krzysztof Kryczka
tel. (22) 811 12 31 w. 389
tel: kom. 603 300 429

Kontakt:
Z-ca kierownika
mgr inż. Stanisław Rokita
tel. (22) 811 12 31 w. 328

Zastępca Dyrektora ds. Produktów Biologicznie Czynnych i Bezpieczeństwa Środowiskowego
dr inż. Arkadiusz Białek
Tel./fax. Tel.48 22 811 21 44
Tel. 48 22 811 12 31 w. 207
tel.48 22 676 96 88
tel. kom. 605 219 378
e-mail: BS7@ipo.waw.pl