______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony


Badania fizykochemiczne
 

5/2009/DPL

Certyfikat Nr 17/2017/DPL


 

W IPO w certyfikowanych laboratoriach wykonywane są wszystkie badania fizykochemiczne
wymagane dla celów rejestracyjnych środków ochrony roślin oraz w systemie REACH.

Zakres badań fizykochemicznych wykonywanych w Zakładzie BF:

 

 • Gęstość produktów chemicznych ciekłych i stałych w postaci proszku
 • Oznaczanie pH
 • Oznaczanie kwasowości/zasadowości
 • Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej
 • Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda
 • Składowanie substancji chemicznych i preparatów w temperaturze otoczenia i 0°C oraz badanie ich trwałości
 • Przeprowadzenie przyspieszonego starzenia
 • Oznaczanie trwałości rozcieńczenia środków ochrony roślin tworzących z wodą roztwory
 • Wylewność płynnych środków ochrony roślin
 • Zwilżalność środków ochrony roślin
 • Metody oznaczania trwałości zawiesin wodnych
 • Trwałość emulsji wodnych
 • Oznaczanie pienienia
 • Gęstość nasypowa utrzęsiona
 • Oznaczanie wielkości ziarna materiałów ziarnistych metodą na sucho i na mokro
 • Oznaczanie szybkości rozpuszczania się w wodzie opakowań rozpuszczalnych
 • Badanie opakowania i skuteczności mycia opakowania
 • Rozkład wielkości cząstek
 • Oznaczanie samorzutności dyspergowania stężonych zawiesin
 • Zawartość pyłu w produktach granulowanych
 • Oznaczanie szybkości rozpuszczania środków ochrony roślin
 • Badania rozmieszczenia na nasionach zaprawy nasiennej
 • Zgodność fizykochemiczna mieszanin agrochemikaliów
 • Badania w celu przedłużenia ważności preparatów przeterminowanych

 

Kontakt:

Kierownik Zakładu
dr inż. Idris Ahmed Al Amin
tel. (22) 811 12 31 w. 225
tel: kom. 603 300 843


p.o.Z-ca Kierownika Zakładu
dr inż. Jacek Zieliński
tel. (22) 811 12 31 w. 359