______________________________


      

Proponowane strony


Wykaz  środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu poddanych kontroli jakości IPO

na podstawie Zamówień Publicznych
Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa


 

Lp.

Nazwa preparatu

Nr partii

Data produkcji

Wielkość opakowania

1.

Admiral 100 EC

ADM 701 001

01.2007

500 ml

2.

Agrotalonil 500 SC

3

03.2006

1 litr

3.

Aminopielik D 450 SL

6

02.2007

150 ml

4.

Antracol 70 WG

EM 20002669 PF 90152531

03.2007

1 kg

5.

Ardent 500 SC

4

03.2007

200 ml

6.

Atranex 500 SC

07039645

III.2007

150 ml

7.

Baymat AE

FTUN 715 404

12.04.2007

300 ml

8.

Bi 58 Nowy 400 EC

605 1506

05.2006

1 litr

9.

Chwastox D 179 SL

16

11.2005

1 litr

10.

Chwastox Extra 300 SL

17

01/2007

1 litr

11.

Chwastox Turbo 340 SL

35

V.2007

150 ml

12.

Command 480 EC

X605-12-1

05.2006

500 ml

13.

Curzate M 72,5 WP

145 07 B2402

05.2007

0,25 kg

14.

Curzate M 72,5 WP

145 07 BZ412

0.2007

0,25 kg

15.

Devrinol 450 SC

165 V

02.2006

1 litr

16.

Dicoherb 750 SL

010/2007

17.01.2007/3

1 litr

17.

Difluren 250 SC

1

01.2007

500 ml

18.

Dithane Neotec 75 WG

VO 2288R283

05.2007

1 kg

19.

Dursban 480 EC

VD 06272086

04.2007

1 litr

20.

Fastac 100 EC

175 47 16

03.2007

100 ml

21.

Fernando 225 EC

VA 14150106

14.01.07

1 litr

22.

Funaben T 480 FS

1

02.2007

1 litr

23.

Glean 75 WG

16 307 CI001

06.2007

100 g

24.

Grot 250 EC

1

03.2006

500 ml

25.

Gwarant 500 SC

9600490

24.05.2007

1 litr

26.

Klinik Duo 360 SL

027/07

09.2006

250 ml

27.

Kocide 101 WP

09606BZ002

04.2006

1 kg

28.

Lentipur Flo 500 SC

006/2007

19.01.2007/2

1 litr

29.

Lontrel 300 SL

VCO 1150104

01.03.2007

0,25 litra

30.

Maizine 500 SC

HA 23 PR

01.2007

1 litr

31.

Mildex 711,9 WG

EV 36000578

10.2006

100 g

32.

Mistaral 70 WG

OXXO701010

02.2007

500 g

33.

Nordox 75 WG

14 03 06

03.2006

1 kg

34.

Omite 570 EW

LT 7B26M134

26.02.2007

1 litr

35.

Pirimix AE

223252_1_27950

05/2007

400 ml

36.

Polyram 70 WG

35991047 G0

03.2006

1 kg

37.

Polysect Hobby AL

158 07 20:41 L23

07.06.2007

750 ml

38.

Protugan 500 SC

07021027

02.2007

1 litr

39.

Pyramin 65 WG

0X0 701008

02/2007

1 kg

40.

Pyrinex 480 EC

301102207

02/07

1 litr

41.

Rapid 060 CS

VA 26272005

01.2007

500 ml

42.

Rancho 242 EC

VD 02777701

04.2007

1 litr

43.

Reldan 400 EC

VD 16272058

04.2007

1 litr

44.

Roundup Energy 450 SL

100536159/A7C2607115

26.03.07

1 litr

45.

Starane 250 EC

UB 091501E2

01.2007

100 ml

46.

Stomp 330 EC

1

04.2007

1 litr

47.

Stoper 500 SC

1

04.2006

500 ml

48.

Tarcza 060 FS

1

03/2007

250 ml

49.

Targa Super 05 EC

703037

21.03.2007

250 ml

 

Kontakt:


p.o. Kierownika Zakładu
dr inż. Jacek Zieliński
tel. 22 88 41 359