______________________________


      

Proponowane strony


Zakład Technologii i Biotechnologii Produktów Biologicznie Czynnych 


Certyfikat Nr 17/2017/DPL    Zespoły zakładu BT prowadzą prace w dziedzinie chemii, technologii i oceny biologicznej środków ochrony roślin i produktów biobójczych. W ramach tych prac poszukiwane są nowe związki jako potencjalne substancje aktywne środków ochrony roślin. Prowadzone są prace nad syntezą półproduktów organicznych, chemikaliów specjalnych i półproduktów oraz produkcją małotonażową, przede wszystkim na potrzeby lekkiej syntezy organicznej. Wykonywane są syntezy na indywidualne zamówienia klientów, wytwarzane są dyspensery feromonowe na wybrane owady szkodniki. Opracowywane są formy użytkowe  środków ochrony roślin i produktów biobójczych. 

Poniżej przedstawiono zespoły badawcze zakładu BT.


Kontakt:

Kierownik Zakładu BT: dr hab. inż. Jerzy Zakrzewski, prof. IPO 
tel.48 22 88 41 w. 316, 331, 227
tel. kom. 609 314 949
tel.kom. 603 300 647


Zastępca Kierownika Zakładu BT:
mgr inż. Bogumiła Huras,
tel. +48 22 811 12 31 wew. 254

Administracja Zakładu BT
Sylwia Porębska
tel +48 22 811 12 31 wew. 227
tel. kom. +48 603 300 647