Pracownia Skuteczności Biologicznej, BT6


Kierownik Pracowni BT6
mgr inż. Maria Krawczyk,

Badana jest aktywność herbicydowa, insektycydowa oraz fungicydowa otrzymywanych związków.

Prowadzimy:
Badania laboratoryjne aktywności biologicznej pod kątem właściwości pestycydowych i biobójczych nowych związków chemicznych - (badania skryningowe), oraz badania skuteczności substancji czynnych i środków ochrony roślin w tym: chwastobójczej, grzybobójczej, bakteriobójczej, regulującej wzrost i rozwój roślin oraz fitotoksyczność.

Kontakt
Kierownik Pracowni BT6
mgr  Maria Krawczyk,
tel. 22 88 41 wew. 382