Pracownia Technologii Fungicydów i Mikrobiocydów, BT2Otrzymywanie związków heterocyklicznych i badanie ich właściwości biologicznych.
Prowadzone są badania otrzymywania układów heterocyklicznych (w szczególności zawierających ugrupowania 1,2,4-triazolu oraz 1,3,4-tiadiazolu) z wykorzystaniem analogów kwasu beta-rezorcylowego.

Kontakt:


prof.dr.hab. Andrzej Niewiadomy,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Chemii
tel. 48 81 445 60 97

dr inż Monika Karpińska
tel. 22 88 41 236