______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony


Pracownia Technologii Feromonów i Insektycydów, BT4Synteza feromonów owadzich i wytwarzanie dyspenserów zawierających te feromony.

Prowadzone są badania nad syntezą związków łańcuchowych zawierających stereospecyficzne wiązania podwójne. Wykorzystywane są reakcje krzyżowego sprzęgania katalizowanego kompleksami metali ciężkich (głównie palladu). Stosowane są metody stereospecyficznej redukcji wiązań wielokrotnych. Prowadzona jest także produkcja dyspenserów feromonowych na następujące szkodniki: szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella), omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella), mklik mączny (Anagusta kuehniella), mól ubraniowy (Tineola bisselliella), owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella), owocówka śliwkóweczka (Grapholita funebrana).

Kontakt:
dr inż. Jacek Grodner,
tel. 48-22 811 12 31 wew. 261

Sylwia Porębska
tel +48 22 811 12 31 wew. 227
tel. kom. +48 603 300 647


Badania usługowe w zakresie skuteczności insektycydowej produktów biobójczych

Wykonywane są badania wstępne i rejestracyjne preparatów do zwalczania owadów (Kat. III, gr. 18 i 19) w oparciu o metody zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  • badania środków owadobójczych o działaniu kontaktowym (preparaty do oprysków powierzchniowych, przestrzennych, aerozole);
  • badania środków o działaniu fumigacyjnym (produkty do zamgławiania, bomby fumigacyjne, płytki owadobójcze);
  • określenie aktywności larwobójczej preparatów;
  • badania trutek pokarmowych;
  • badania skuteczności odławiania owadów przy pomocy lepów
  • badania preparatów pylistych;
  • oznaczenie wartości śmiertelnej dawki (LD) i stężenia (LC);
  • oznaczenie aktywności substancji o własnościach wabiących lub odstraszających.

Posiadamy Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL).

Kontakt:
mgr inż. Bolesław Morytz,
tel. 48-22 811 12 31 wew. 384