Pracownia Technologii Feromonów i Insektycydów, BT4


Kierownik pracowni
dr Sylwia Garbaczewska
tel. 22 8841 292 


Synteza feromonów owadzich i wytwarzanie dyspenserów

Prowadzone są badania nad syntezą związków łańcuchowych zawierających stereospecyficzne wiązania podwójne. Wykorzystywane są reakcje krzyżowego sprzęgania katalizowanego kompleksami metali ciężkich (głównie palladu). Stosowane są metody stereospecyficznej redukcji wiązań wielokrotnych. Prowadzona jest także produkcja dyspenserów feromonowych na następujące szkodniki:


 • owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella)
 • rolnica zbożówka (Agrotis segetum)
 • owocówka śliwkóweczka (Grapholita funebrana)
 • rolnica czopówka (Agrotis exclamations)
 • przeziernik jabłoniowiec (Synenthedon myopaeformis)
 • omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis)
 • mklik mączny (Anagusta kuehniella)
 • przeziernik porzeczkowiec (Synenthedon tipuliformis)
 • szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella)
 • mól ubraniowy (Tineola bisselliella).
 • kornik drukarz (Ips typographus)

Kontakt:
dr inż. Jacek Grodner,
tel. 22 88 41 261


Synteza i technologia insektycydów

Opracowywana jest w skali wielkolaboratoryjnej innowacyjna technologia produkcji substancji aktywnej acetamiprydu (ACA), która ma szerokie zastosowanie w zwalczaniu szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Projekt SYNCHEM-POIR.04.01.01-00-0004/16.

Kontakt :
dr Wiesław Pucko,
tel. 22 88 41 244


Badania usługowe w zakresie skuteczności insektycydowej produktów biobójczych

Wykonywane są badania wstępne i rejestracyjne preparatów do zwalczania owadów (Kat. III, gr. 18) w oparciu o metody zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

 • badania środków owadobójczych o działaniu kontaktowym (preparaty do oprysków powierzchniowych, przestrzennych, preparaty pyliste, aerozole);
 • badania środków o działaniu fumigacyjnym (produkty do zamgławiania, bomby fumigacyjne, płytki owadobójcze);
 • badania trutek pokarmowych;
 • określenie aktywności larwobójczej preparatów;
 • oznaczenie wartości śmiertelnej dawki (LD) i stężenia (LC).
 • badania skuteczności odławiania owadów przy pomocy lepów.

Bioindykatory hodowli własnej:

 • latające: mucha domowa (Musca domestica),         mklik mączny (Anagusta kuehniella),
 • biegające: karaczan prusak (Blatella germanica),     karaczan wschodni (Blatta orientalis),
Kontakt:
mgr inż. Bolesław Morytz,
tel. 22 88 41 216