Pracownia Technologii Herbicydów, BT5Oferujemy badania w celu udoskonalania i uruchamiania technologii produkcji herbicydów,
szczególnie herbicydów fenoksyalkanokarboksylowych oraz ich estrów i soli:

  •  2,4-D,
  • dichlorprop,
  • MCPA,
  • mekoprop.
Zajmujemy się także technologiami związków chloroorganicznych szczególnie:
  • chlorofenoli (2,4-dichlorofenol, 4-chlorofenol), chlorokrezoli (4-chloro-o-krezol i in.),
kwasów ά-chlorokarboksylowych: kwas chlorooctowy i in.,
oksychlorków siarki: chlorek sulfurylu, chlorek tionylu i.in.,
  • Nasze najnowsze zainteresowania to herbicydy sulfonylomocznikowe.
Posiadamy doświadczenie w pracach od skali laboratoryjnej do wielkoprzemysłowej.
Oferujemy badania laboratoryjne, wielkolaboratoryjne i półtechniczne.
Opracowujemy dokumentacje technologiczne, rozwiązujemy problemy czystości patentowej.
Referencje:
  • oryginalna, opatentowana i wdrożona technologia produkcji MCPA, i mekopropu
  • oryginalne, opatentowane i wdrożone technologie produkcji soli sodowej i kwasu 2,4-D,
  • Złoty Medal z Wyróżnieniem targów Brussels Eureka 2005 za Ekologiczną technologię produkcji herbicydu 2,4-D,
  • VII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości – zwycięstwo w kategorii
Technologia przyszłości za Ekologiczną technologię produkcji herbicydu 2,4-D.

Kontakt:
p.o.kierownik pracowni  
mgr inż. Kamil Kłos
Tel./fax. 22 88 41 237