Zakład Produkcyjno-Doświadczalny 

 

 

Produkcja małotonażowa specjalistycznych substancji chemicznych jak np.

  • tiofosgen 98%,CAS [463-71-8]
  • izotiocyjaniany
  • chlorotiomrówczany
  • wybrane nitrozwiązki aromatyczne

na indywidualne zamówienia klientów.

   oferta związków.

Kontakt:
p.o. Kierownika Zakładu
mgr inż. Stanisław Rokita
tel. 22 88 41 328