______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony
Wizyta przedstawicieli Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)                                

W dniu 16 maja 2018 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh), z Dyrektorem dr Radosławem Dziubą na czele, w siedzibie IPO w Warszawie.

Celem spotkania było merytoryczne omówienie możliwości efektywnej współpracy obu Instytutów. W pierwszej części spotkania odbyły się prezentacje możliwości badawczych obydwu instytutów, a w drugiej – wizyta w laboratoriach IPO. W międzyczasie Dyr. IBWCh, Pan dr Radosław Dziuba oraz Dyr. IPO, Pan dr inż. Krzysztof Bajdor omówili kierunki działań, które oba instytuty badawcze mogą podjąć w celu maksymalnego wsparcia współpracy z przedsiębiorcami w ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kolejne spotkanie, na zaproszenie Dyr. Radosława Dziuby, odbędzie się w siedzibie IBWCh w Łodzi.
 
  
Konferencja Naukowa IPOEX 2018 

Instytut Przemysłu Organicznego serdecznie zaprasza, do udziału w XV edycji Konferencji Naukowej IPOEX 2018, pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”, która odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2018 r. w Ustroniu. 
Honorowy Patronat nad konferencją objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Adam Mirek, Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka oraz Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 

www.konferencja.ipo.waw.pl


Zapraszamy.XXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) we współpracy z Departamentem Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii serdecznie zaprasza na XXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”, które odbędzie się w dniach 23 - 25 maja 2018 r. w Krynicy - Zdrój. 
Przedstawiciele przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, jak również ośrodków naukowych i organów administracji rządowej spotkają się, aby omówić szereg zagadnień oraz problemów związanych ze stosowaniem Konwencji o zakazie broni chemicznej. 
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej do 9 maja br. na nr faksu: 22 811 07 99
lub email: sem_konwencja@ipo.waw.pl

Zaproszenie 

Program ramowy 

Formularz zgłoszeniaTargi Sadownictwa i Warzywnictwa

W dniach 10-11 stycznia 2018 r. Instytut Przemysłu Organicznego uczestniczył, jako wystawca w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018, w Nadarzynie.
Dla ponad 200 wystawców była to okazja do zaprezentowania swoich produktów i usług dla branży sadowniczej i rolniczej. IPO przedstawił swoją ofertę dotyczącą dyspenserów feromonowych do monitorowania i odłowu szkodników upraw sadowniczych. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.