______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony
XV Konferencja Naukowa IPOEX 2018

W dniach 11-13.06.2018 r. w Ustroniu odbyła się XV Konferencja Naukowa IPOEX 2018 „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie - Bezpieczeństwo”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższego Urzędu Górniczego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.
Konferencja IPOEX jest organizowana cyklicznie od 2004 roku, jej głównym celem jest stworzenie forum dla naukowców i praktyków do przedstawienia oraz omówienia bieżących zagadnień związanych z problematyką wytwarzania i bezpiecznego stosowania materiałów wybuchowych.
Podczas trzydniowych obrad uczestnicy wysłuchali wielu referatów i wystąpień (wygłoszono 34 referaty, zaprezentowano 17 posterów), których tematyka obejmowała, m.in. takie zagadnienia jak: chemia
i technologia wytwarzania materiałów wybuchowych, bezpieczeństwo stosowania ich w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, bezpieczeństwo procesów przemysłowych oraz utylizacja materiałów wybuchowych.
Dziękujemy serdecznie uczestnikom za liczne przybycie, a także prelegentom oraz wszystkim osobom
i instytucjom, które wsparły Instytut w realizacji przedsięwzięcia.

FotogaleriaXXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

W dniach 23-25 maja 2018 r. zostało zorganizowane przez Instytut Przemysłu Organicznego oraz Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, XXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji
o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”. Wydarzenie to było skierowane do instytucji i firm związanych z przemysłem chemicznym i farmaceutycznym. Tematyka seminarium dotyczyła nie tylko implementacji Konwencji o zakazie broni chemicznej, ale również szeroko pojętego bezpieczeństwa chemicznego.

Dziękujemy prelegentom za ciekawe referaty oraz uczestnikom za czynny udział w dyskusjach
i towarzyszących imprezach.Wizyta przedstawicieli Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)                                

W dniu 16 maja 2018 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh), z Dyrektorem dr Radosławem Dziubą na czele, w siedzibie IPO w Warszawie.

Celem spotkania było merytoryczne omówienie możliwości efektywnej współpracy obu Instytutów. W pierwszej części spotkania odbyły się prezentacje możliwości badawczych obydwu instytutów, a w drugiej – wizyta w laboratoriach IPO. W międzyczasie Dyr. IBWCh, Pan dr Radosław Dziuba oraz Dyr. IPO, Pan dr inż. Krzysztof Bajdor omówili kierunki działań, które oba instytuty badawcze mogą podjąć w celu maksymalnego wsparcia współpracy z przedsiębiorcami w ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kolejne spotkanie, na zaproszenie Dyr. Radosława Dziuby, odbędzie się w siedzibie IBWCh w Łodzi.
 
  Targi Sadownictwa i Warzywnictwa

W dniach 10-11 stycznia 2018 r. Instytut Przemysłu Organicznego uczestniczył, jako wystawca w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018, w Nadarzynie.
Dla ponad 200 wystawców była to okazja do zaprezentowania swoich produktów i usług dla branży sadowniczej i rolniczej. IPO przedstawił swoją ofertę dotyczącą dyspenserów feromonowych do monitorowania i odłowu szkodników upraw sadowniczych. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.