______________________________


      

Proponowane strony


Dyrektor 
  
dr inż. Krzysztof Bajdor 
tel. 22 88 41 280


Zastępca Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych 
i Bezpieczeństwa Procesowego

dr inż.. Waldemar Witkowski 
tel. 22 88 41 282
tel. kom. 603 300 484

Zastępca Dyrektora ds. Produktów Biologicznie Czynnych 
i Bezpieczeństwa Środowiskowego

dr inż. Arkadiusz Białek 
tel. 22 88 41 207
tel. 22 676 96 88
tel. kom. 605 219 378

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracji  

mgr inż. Anna Czykwin
tel. 22 88 41 250

Główny Księgowy

mgr Zofia Duszyńska
tel. 22 88 41 303