______________________________


      

Proponowane strony


Badania identyfikacyjneWykonywanie analiz identyfikacyjnych i ilościowych substancji i preparatów chemicznych, w tym badań pięcioszarżowych środków ochrony roślin. Oznaczanie pozostałości substancji organicznych w różnego typu matrycach (np. pozostałości środków ochrony roślin lub zanieczyszczeń przemysłowych w wodzie, glebie, materiale roślinnym i żywności).


Kontakt:
Kierownik Zakładu BA
dr inż. Maciej Śliwakowski
tel. (22) 88 41 205

Z-ca Kierownika
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. (22) 88 41 295