______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony


Informujemy, że istnieje możliwość wybrania numeru bezpośredniego do pracownika Instytutu.
W tym celu należy wybrać numer 22 88 41 + numer wewnętrzny.
Numery centrali telefonicznej Instytutu: 22 811 12 31 lub 22 88 41 200.


Dyrekcja

Dyrektor Naczelny (DN)
dr inż. Krzysztof Bajdor 
tel. 22 811 12 31 w. 280

Zastępca Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego (NBW)
dr inż.. Waldemar Witkowski 
tel. 22 811 12 31 w. 282
tel. kom. 603 300 484
Zastępca Dyrektora ds. Produktów Biologicznie Czynnych i Bezpieczeństwa Środowiskowego (NBB)
dr inż. Arkadiusz Białek 
tel. 22 811 12 31 w. 207  
tel. 22 811 21 44
tel. kom. 605 219 378
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracji (NEA)  
mgr inż. Anna Czykwin
tel. 22 811 12 31 w. 250
Główny Księgowy (NG)
mgr Zofia Duszyńska  
tel. 22 811 12 31 w. 303
Zastępca Głównego Księgowego (NG)
mgr inż. Iwona Paszko  
tel. 22 811 12 31 w. 252
tel. 22 811 15 99
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości (NJ)
mgr inż. Małgorzata Wróblewska  
tel. 22 811 12 31 w. 373
Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NW)
mgr Józef Misiura
tel. 22 811 12 31 w. 218
tel. 22 814 22 04
Pełnomocnik Dyrektora ds. Upowszechniania Wyników B+R
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
tel. kom. 604 942 969 w. 243
Główny Specjalista
mgr inż. Urszula Wyrzykowska  
tel. 22 814 13 50
tel. 22 811 12 31 w. 324

Główny Specjalista
mgr Anna Kryścińska
tel 22 811 12 31 w. 204
Inpektor Ochrony Danych Osobowych
dr inż. Tomasz Sałaciński 
tel. 22 811 12 31 w. 394

Działy


Sekretariat IPO (NS)
mgr Katarzyna Bielak 
tel. 22 811 12 31 w. 280, fax 22 811 07 99
inż. Ewa Domaszewska
tel. 22 811 12 31 w. 280, fax 22 811 07 99
Jednostka Zapewnienia Jakości (NJZ)
mgr inż. Dorota Kalhorn
tel. 22 811 12 31 w. 380
Dział Kadr, BHP i Ppoż. (NK)
Kierownik: mgr Urszula Głowacka
tel. 22 811 12 31 w. 311
Dział Organizacyjno-Prawny (EO)
Kierownik: mgr Sylwia Bieryło-Leska
tel. 22 811 12 31 w. 270
Dział Planowania i Projektów Badawczych (EB)
Kierownik: mgr Jolanta Majdak
tel. 22 811 12 31 w. 318
Dział Księgowości (NGK) 
Kierownik: 
mgr Joanna Markiewicz-Wałachowska
tel. 22 811 12 31 w. 300
Dział Promocji i Informacji (EP)
Kierownik: mgr Agnieszka Lewandowska
tel. 22 811 12 31 w. 241
Dział Administracyjno-Techniczny (EA)
p.o. Kierownik: mgr Iwona Racławska
tel. 22 811 12 31 w. 222, 333

Zakłady Badawcze

Zakład Analityczny (BA)
Kierownik: dr inż. Maciej Śliwakowski
tel. 22 811 12 31 w. 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
tel. kom. 603 555 632
Zakład Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska (BF)
Kierownik: dr inż. Idris Ahmed Al Amin
tel. 22 811 12 31 w. 225
tel. kom. 603 300 843
Zakład Technologii i Biotechnologii Produktów Biologicznie Czynnych (BT)
Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Zakrzewski, prof. IPO
tel. 22 811 12 31 w. 316, 331
tel. kom. 609 314 949
Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
i Elektryczności Statycznej (BC)
Kierownik: mgr inż. Michał Frączak
tel. 22 811 12 31 w. 350
tel. kom. 603 555 378
Zakład Materiałów
Wysokoenergetycznych (BW)
Kierownik Zakładu: 
tel. 22 811 12 31 w. 255
Zakład Produkcyjno-Doświadczalny (BP)
Kierownik: mgr Krzysztof Kryczka
tel. 22 811 12 31 w. 389
tel. kom. 603 300 429
Laboratorium Badania Niebezpiecznych
Właściwości Materiałów (LBNWM)
Kierownik
mgr inż. Paulina Flasińska
tel. (22) 811 12 31, w. 206
tel. kom. 785 020 303
Oddział IPO w Pszczynie (NP)
Kierownik: dr Przemysław Fochtman
tel. 32 210 30 81, fax 32 210 30 81
www.ipo-pszczyna.pl
Oddział IPO w Krupskim Młynie (BM)
Kierownik: dr inż. Zenon Wilk
tel. 32 382 11 91, fax 32 382 11 92
tel. kom. 602 114 419
www.krupskimlyn.ipo.waw.pl