______________________________


      

Proponowane stronySieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
Tel: +48 22 88 41 200, Fax: +48 22 811 07 99
e-mail: ipo@ipo.waw.pl
NIP: 525-00-08-577, KRS: 0000021982

           
Dyrekcja:
Dyrektor Naczelny 
dr inż. Krzysztof Bajdor 
tel. 22 88 41 280
Zastępca Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego
dr inż. Waldemar Witkowski 
tel. 22 88 41 282
tel. kom. 603 300 484
Zastępca Dyrektora ds. Produktów Biologicznie Czynnych i Bezpieczeństwa Środowiskowego
dr inż. Arkadiusz Białek 
tel. 22 88 41 207
tel. kom. 605 219 378
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracji
mgr inż. Anna Czykwin
tel. 22 88 41 250
Główny Księgowy 
mgr Zofia Duszyńska  
tel. 22 88 41 303
Zastępca Głównego Księgowego 
mgr inż. Iwona Paszko  
tel. 22 88 41 252
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
mgr inż. Małgorzata Wróblewska  
tel. 22 88 41 373
Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
mgr Józef Misiura
tel. 22 88 41 218
Główny Specjalista ds. Militaryzacji 
Edward Twardzik
tel. 22 88 41 218
Pełnomocnik Dyrektora ds. Upowszechniania Wyników B+R
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
tel. kom. 604 942 969
Działy:

Sekretariat IPO 
mgr Katarzyna Bielak 
tel. 22 88 41 280, fax 22 811 07 99
Jednostka Zapewnienia Jakości
mgr inż. Dorota Kalhorn
tel. 22 88 41 380
Dział Kadr i Płac 
p.o. Kierownik: mgr Dorota Wysocka
tel. 22 88 41 311
Dział Organizacyjno-Prawny
Kierownik: mgr Sylwia Bieryło-Leska
tel. 22 88 41 270
Dział Planowania i Projektów Badawczych 
Kierownik: mgr Anna Kryścińska
tel. 22 88 41 260
Dział Księgowości 
Kierownik: 
mgr Joanna Markiewicz-Wałachowska
tel. 22 88 41 300
Dział Promocji i Informacji 
Kierownik: mgr Agnieszka Lewandowska
tel. 22 88 41 241
Dział Administracyjno-Techniczny 
p.o. Kierownik: mgr Iwona Racławska
tel. 22 88 41 222, 333

Zakłady Badawcze:
Zakład Analityczny 
Kierownik: dr inż. Maciej Śliwakowski 
tel. 22 88 41 400
tel. kom. 603 555 632
Zakład Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska 
p.o.z-ca Kierownika Zakładu
dr inż. Jacek Zieliński
tel. 22 88 41 359

Zakład Technologii i Biotechnologii Produktów Biologicznie Czynnych 
Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Zakrzewski, prof. IPO
tel. 22 88 41 316, 331
tel. kom. 609 314 949
Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego
i Elektryczności Statycznej  
Kierownik: mgr inż. Michał Frączak
tel. 22 88 41 350
tel. kom. 603 555 378
Zakład Materiałów
Wysokoenergetycznych 
Kierownik Zakładu: 
tel. 22 88 41 255
Zakład Produkcyjno-Doświadczalny 
p.o. Kierownika Zakładu
mgr inż. Stanisław Rokita
tel. 22 88 41 328
tel. kom. 603 300 429
Laboratorium Badania Niebezpiecznych
Właściwości Materiałów (LBNWM)
Kierownik
mgr inż. Paulina Flasińska
tel. 22 88 41 206
tel. kom. 785 020 303
Oddział IPO Pszczyna
p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
mgr Lucyna Kowalczyk
tel. 32 210 30 81
www.ipo-pszczyna.pl
p.o. Kierownika Oddziału ds. Badawczo - Rozwojowych 
dr Inga Mrzyk
tel. 0048 32 210 30 81 wew. 109
Oddział IPO w Krupskim Młynie 
Kierownik: dr inż. Zenon Wilk
tel. 32 382 11 91, fax 32 382 11 92 
tel. kom. 602 114 419
www.krupskimlyn.ipo.waw.pl