______________________________


      

Proponowane strony


Chemia i technologia
Synteza nowych związków biologicznie aktywnych

Opracowywanie nowych i modernizacja istniejących technologii wytwarzania substancji aktywnych środków ochrony roślin,preparatów biobójczych i leków weterynaryjnych, głównie w zakresie:

  • Herbicydów fenoksyalkanokarboksylowych
  • związków fosforoorganicznych (pochodne kwasów fosforowego i fosfonowych)
  • związków miedzi
  • wybranych leków weterynaryjnych
  • feromonów owadów

Nowe produkty rynkowe /środki ochrony roślin, preparaty biobójcze, leki weterynaryjne/

  • Projektowanie preparatów pod względem składu chemicznego, skuteczności biologicznej, formy użytkowej
  • Opracowywanie dokumentacji technologicznej


Kontakt:
dr inż. Jerzy Zakrzewski, prof. IPO – prof. nadzw. - Kierownik Zakład Technologii i Biotechnologii Produktów Biologicznie Czynnych (BT)
tel. 22 88 41 w. 316, 331

Zakład Technologii i Biotechnologii Produktów Biologicznie Czynnych (BT)