______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony


Produkcja doświadczalnaProdukcja małotonażowa specjalistycznych substancji chemicznych

Na indywidualne zamówienia klientów produkujemy m.in.:

  • tiofosgen
  • izotiocyjaniany
  • chlorotiomrówczany
  • wybrane nitrozwiązki aromatyczne

Kontakt:
Kierownik Zakładu
mgr Krzysztof Kryczka
Tel. (22) 811.12.31 w.389

Produkcja elementów specjalnych

Produkcja doświadczalna modyfikatorów do stałych paliw rakietowych, ładunków napędowych z paliwa heterogenicznego do elementów uzbrojenia, wyrobów pirotechnicznych itp.

Kontakt: 
p.o.Kierownik Zakładu: 
Z-ca Kierownika Zakładu 
tel. 22 811 12 31 w. 255


Produkcja doświadczalna środków strzałowych

  • Zestawy środków strzałowych do perforacji odwiertów geologicznych
  • Zestawy środków strzałowych do przeprowadzenia perforacji otworów wiertniczych
  • Środki strzałowe dla górnictwa naftowego przeznaczone do usuwania stanów awaryjnych
  • Środki strzałowe dla górnictwa odkrywkowego, przemysłu maszynowego i prac minerskich
Kontakt:
Kierownik Oddziału w Krupskim Młynie
mgr inż. Zenon Wilk
Tel. (32) 382 11 90, 91

Produkcja certyfikowanych wzorców analitycznych

Materiały odniesienia pestycydów, ich metabolitów i innych związków organicznych w postaci czystej i w postaci roztworów, jedno- i wieloskładnikowych.

Kontakt:
Kierownika Zakładu BA
dr inż. Maciej Śliwakowski
tel. (22) 811 12 31 w. 400

Z-ca Kierownika
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. (22) 811 12 31 w. 295


Wytwarzanie dyspenserów feromonowych

Dyspensery forromonowe wabiące samce motyli szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella)

Kontakt:
dr. Jacek Grodner
Tel. (22) 811 12 31 w. 261