Tytuł projektu: Opracowanie w skali wielkolaboratoryjnej innowacyjnej technologii produkcji substancji aktywnej acetamipryd – nowoczesnego neonikotynoidu bezpiecznego dla pszczół.

Cele projektu: Opracowanie w skali wielkolaboratoryjnej innowacyjnej technologii produkcji substancji aktywnej acetamiprydu (ACA), która ma szerokie zastosowanie w zwalczaniu szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. 

Projekt realizowany w latach: 2017-2019

Więcej informacji


Tytuł projektu: Opracowanie w skali półtechnicznej technologii ciągłej produkcji merkaptanu perchlorometylowego (PCMM), półproduktu w technologii fungicydów do ochrony roślin oraz technologii tiofosgenu stosowanego                       w produkcjach farmaceutycznych.

Cele projektu: Opracowanie ciągłej metody produkcji merkaptanu perchlorometylowego (PCMM), półproduktu stosowanego w przemysłowych technologiach fungicydów do ochrony sadów i innych upraw rolniczych oraz w produkcji tiofosgenu, którego Instytut jest jedynym producentem w Europie i jednym z nielicznych w świecie.

Projekt realizowany w latach: 2017-2019

Więcej informacji