______________________________


      

Proponowane strony
Tytuł projektu: Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Instytutu Przemysłu Organicznego

Opis projektu: Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku Instytutu Przemysłu Organicznego.
Realizacja Projektu ma na celu rozwiązanie kluczowego problemu zidentyfikowanego podczas analizy
infrastruktury Wnioskodawcy i jego otoczenia, tj. niskiej efektywności energetycznej budynku objętego Projektem.
Obecna sytuacja Wnioskodawcy wskazuje, iż eksploatacja budynku wiąże się z nadmiernym zużyciem
energii, a w konsekwencji – z emisją szkodliwych gazów cieplarnianych do środowiska.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Przemysłu Organicznego.

Więcej informacji