______________________________




Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony








Tytuł projektu: Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Instytutu Przemysłu Organicznego

Opis projektu: Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku Instytutu Przemysłu Organicznego. Realizacja Projektu ma na celu rozwiązanie kluczowego problemu zidentyfikowanego podczas analizy infrastruktury Wnioskodawcy i jego otoczenia, tj. niskiej efektywności energetycznej budynku objętego Projektem. Obecna sytuacja Wnioskodawcy wskazuje, iż eksploatacja budynku wiąże się z nadmiernym zużyciem energii, a w konsekwencji – z emisją szkodliwych gazów cieplarnianych do środowiska.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Przemysłu Organicznego.

Więcej informacji